Nyheter


Utdanning til de aller mest sårbare barna

La oss sørge for at også de aller mest sårbare barna får oppfylt sin rett til utdanning!


Årets beste julegave!

For 200 kr gir du ekstraundervisning for et skolebarn et helt semester! Vil du være med å gi et skolebarn det lille ekstra de trenger av undervisning og oppfølging for å lykkes? Se her!


Ny drift i viktig maskin ved yrkesskolen i Burhuza

På yrkesskolen i Burhuza er det igjen full drift i en maskin som elevene bruker til å lage lister til takplater. Dette er en god læringssituasjon for elevene og gir en ekstra inntektskilde for skolen. Som motytelse for bidraget til å reparere maskinen har elevene laget 100 skolepulter til glede for skolebarn i området.